top of page
WhatsApp Image 2023-12-20 at 10.04.47.jpeg

Zergatik HaurrEKIN?

Gazteleku Komunitate Garapenerako Elkartearentzat, haur eta nerabeen babesa (aurrerantzean NNA ) bermatzeko betebeharra da tratu oneko testuinguru eta espazioak garatuz. Zuzenbideko subjektu diren haur eta nerabeekin lan egiten dugula kontuan hartuta. Erakunde honentzat onartezina da inplementatzen ditugun programak, gailuak, jarduerak edo prozesuek adingabeei kalterik ekartzea, ekintzagatik edo hutsegiteagatik. Horrela, haur eta nerabeen babesa Gaztelekuren eta berau osatzen duten pertsona guztien erronka nagusietako bat bihurtzen da.

“Begirada” hori maila guztietan entitatearen antolaketan txertatzen dugunean orain arte oharkabean igaro diren indarkeria egoerak identifikatu ahal izango ditugula ulertuta, honako hau da:

 • Elkartearen jardueretan parte hartzen duten NNArentzat tratu onerako espazio bat bermatzea , oinarrizko elementu gisa garapen fisiko, psikologiko, moral, sexual, sozial zuzenaren alde egiteko...

 • Haur eta nerabeekin profesionalen, boluntarioen eta elkarteko kideen arteko tratu harreman onak dira babes-testuinguruak eraikitzeko tresna nagusia.

 • Politika honen garapenean haurren eta nerabeen parte-hartze aktiboaren helburua da beren burua babesteko subjektu gisa trebatzera eta beren eskubideen defentsan praktika aktibora bideratzea.

 • Esku-hartze eremu honen inguruan intzidentzia politikoa sortzea gure jarduera garatzen dugun komunitateko erakunde, elkarte eta pertsonengan.

WhatsApp Image 2023-12-27 at 14.46.58.jpeg

 Iñaki Alonsorekin formakuntza

Gazteleku Komunitate Garapenerako Elkarteak erakundeari bere osotasunean eragiten dion “Haur eta Nerabeen Babeserako Politika: HaurrEKIN” garatzeko eta ezartzeko konpromisoa onartzen du. Politika horrek babes-gaietan zabaltzen diren ekintza eta prozesuen multzoa jasoko du eta horiei guztiei baliabideak, estrategia, koherentzia eta koordinazioa eskainiko dizkie. Erakundearen Ideologiari buruzko "begirada" hau sartzeaz gain, aldi honetarako entitatearen jarduera-ildo nagusien garapena jasotzen duen "2020-2023 Plan Estrategikoan" politika honen diseinua eta ezarpena sartuko dugu. denboran, baita "Boluntariotza Planean" eta aurre-kontroleko taldearen prestakuntza-prozesuaren etengabeko eguneratzean ere.

 

NNA babesteko politikak entitate osoari eragingo dio maila eta proiektu guztietan. Hori ezartzeko, elkarte hau osatzen duten pertsona guztiek (profesionalak, boluntarioak, bazkideak eta partaideak) bere eduki guztiak ezagutzea, errespetatzea eta haiekin jarrera proaktiboa izatea eskatzen da. Era berean, entitateak politika hau gizarteratzeko konpromiso irmoa hartzen du, bai egunero lankidetzan aritzen diren gainerako elkarte eta erakundeekin, gure enpresa hornitzaileekin, bai gure jarduera erregistratuta dagoen komunitatearekin. erronka honetan sektore berriak inplikatzeko helburu irmoarekin.

diploma_educo GAZTELEKU.jpg

helburuak

Sentsibilizazioa, Prebentzioa eta Detekzioa

 • Euskadin prebentzio estrategia integral bat garatzea

 • Haur eta nerabeentzako Tratu Onaren Kulturaren hedapen eta sentsibilizaziorako euskarri gisa balioko duen balio-sistema komun bat definitu eta adostea.

 • Komunitatearen esku-hartzea sustatu eta indartu prebentzio moduan duen eraginarekin Kasuen detekzio goiztiarra indartzea esku-hartzeen arrakasta areagotzeko.

 • Hedabideen bidez zabaltzen diren edukien gainbegiratzea eta mugak areagotzea bai hedabideen bidez (serieak, programak, albisteak...), bai publizitatearen, bideo-jokoen eta Interneten bidez.Hezkuntza emozionalaren eta afektiboaren eginkizun soziohezitzailea baloratzea. - sexu hezkuntza

​​

Ebaluazioa, esku-hartzea eta Koordinazioa

 • Zaintza-zerbitzuak garatzea kezka handiena duten arloei dagokienez eta euskal lurralde osoan zerbitzu eta prestazioetarako sarbidean ekitatea bermatzea.

 • Prozedurak erraztu eta erantzun-abiadura handitu

 • Esku-hartze goiztiarra zaindu

 • Esku-hartze guztietan ibilbideen pertsonalizazio-maila egokia bermatzea eta baliabide batzuk haien behar zehatzetara hobeto egokitzea Zaintzaren jarraitasuna bermatzea.

 • Zaintzaren osotasun handiagoa bermatzea sareko lan ereduaren konpromisoaren, indartzearen eta sustapenaren bidez, familia zaintzea eta harrera egitea zailtzen duten oztopoak kentzea.

 • Genero ikuspegia eta sexu-aniztasun afektiboa eta kulturaniztasuna errespetatuko dituen ikuspegia bermatzea esku-hartzean

Beste zeharkako alderdi batzuk

 • Erantzukizunean oinarritutako eta kezka berezia duten arloetan eragina duten apustu instituzionalak egitea

 • Indarkeria mota desberdinak aintzat hartzen dituen eta kontzeptu-esparru komun argi bat eskaintzen duen arau-esparru bat garatzea

 • Eskuragarri dauden giza baliabideak eta haien prestakuntza handitu eta konplexuagoa den arazo bati aurre egiteko

 • Sekretu profesionala, konfidentzialtasuna eta datuen babesa diziplinarteko esku-hartze eszenatoki batean nola txertatu gogoeta egitea

 • Datuak erregistratzeko sistema egokia ziurtatzea fenomenoa neurtzeko eta behar bezala kontrolatzeko

 • Ebaluazio-mekanismoak zabaltzea esku-hartzeetan, protokoloetan eta abarretan hobekuntzak ezartzeko aukera ematen duten ezagutzak lortzeko.

 • Indarkeria instituzionala kontrolatzeko eta geldiarazteko tresnak garatzea

 • Nesken, mutilen eta nerabeen entzumen maila handitzea

bottom of page